PBER 2021

English / Tiếng Việt

CALL FOR PAPERS

Download PDF Version

Announcement

Due to a recent emergence of Covid-19 virus in Vietnam, please be advised that the PBER2021 Conference will now be held on 29 & 30 July 2021. Your understanding and support are greatly appreciated.

Thank you very much.

Vietnam’s PhD Conference in Business, Economics & Resources 2021 (PBER2021)

The inaugural Vietnam’s PhD Conference in Business, Economics & Resources (PBER2021), another initiative of Ho Chi Minh City Open University (HCMC OU), is organized by the Research Centre in Business, Economics and Resources (CBER).

The inaugural Vietnam’s PhD Conference includes three distinct streams on various topics of Business; Economics; and Resources:

  • English stream: papers are written and presented in English.
  • Hybrid stream: papers are written in English and presentations are delivered in Vietnamese.
  • Vietnamese stream: Vietnamese is used.

Several sections, based on different areas of research, will be concurrently run in each stream. A panel of experts will be attending and advising each of the presentations.

12 papers/proposals are to be accepted for presentation at PBER2021 for each stream. However, we aim to accommodate as many papers as possible for the benefits of all PhD scholars.

Hand-on econometric sessions

These sections are run by active researchers.

Networking

This is a multi-disciplinary event including both social and natural sciences. Active researchers and experienced lecturers have confirmed to join the event as speakers and/or advisors from Vietnam National University HCMC, Ha Noi University of Science and Technology, University of Economics HCMC, RMIT Vietnam, National Economics University, Vietnam-German University, Can Tho University, Banking University HCMC

Chair

Dr Duc Hong Vo
Head & Executive Director, CBER
HCMC Open University

Networking

This is a multi-disciplinary event including both social and natural sciences. Active researchers and experienced lecturers have confirmed to join the event as speakers and/or advisors from Vietnam National University HCMC, Ha Noi University of Science and Technology, University of Economics HCMC, RMIT Vietnam, National Economics University, Vietnam-German University, Can Tho University, Banking University HCMC.

 

Prizes

Best Paper Award for each stream
Second Best Paper Award for each stream
Best Presentation Award for each stream

Venue

Ho Chi Minh City Open University
97 Vo Van Tan Street, District 3, HCMC

Registration

Deadline: Friday 23 July 2021
PBER2021 is a free event for Vietnam’s PhD scholars. Other post-graduate students with research focus are also encouraged to attend.

Submission

Paper is to be submitted to vber@ou.edu.vn with the title “Paper for PBER2021
Deadline: Friday 16 July 2021
Contributors should follow the submission procedure and a sample of submission.

Further Information

Contact the PBER2021 Director: Mr Ho Minh Chi
Email: chi.hm@ou.edu.vn
Phone: 0933 428 284

HO CHI MINH CITY
OPEN UNIVERSITY

THƯ MỜI NỘP BÀI

Tải về phiên bản PDF

Thông báo

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gần đây tại Việt Nam, Ban tổ chức Hội thảo PBER20201 trân trọng thông báo thời gian tổ chức Hội thảo sẽ dời đến ngày 29 và 30/07/2021. Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của các Học giả và Nghiên cứu sinh vì sự thay đổi này.

Chân thành cảm ơn.

Hội thảo Nghiên Cứu Sinh về Kinh Doanh, Kinh Tế & Tài Nguyên 2021 (PBER 2021)

Hội thảo Nghiên Cứu Sinh Việt Nam về Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (PBER2021), một sáng kiến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chi Minh (HCMC OU), được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (CBER).

Hội thảo Nghiên cứu sinh Việt Nam sẽ bao gồm 3 nhánh riêng biệt về các chủ đề đa dạng: Kinh doanh; Kinh tế và Tài nguyên:

  • Nhánh tiếng Anh: các nghiên cứu được viết và thuyết trình bằng tiếng Anh.
  • Nhánh song ngữ: các nghiên cứu được viết bằng tiếng Anh và thuyết trình bằng tiếng Việt.
  • Nhánh tiếng Việt: chỉ sử dụng tiếng Việt.

Các phiên thuyết trình, dựa trên các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, sẽ được diễn ra đồng thời ở mỗi nhánh. Hội đồng chuyên gia sẽ tham dự và cố vấn cho mồi bài thuyết trình.

 

Phiên trình bày các vấn đề kinh tế lượng về Kinh tế lượng

Các phiên này sẽ được trình bày bởi các nhà nghiên cứu đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực của mình.

Giao lưu học hỏi

Đây là một sự kiện đa lĩnh vực bao gồm cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Các nhà nghiên cứu tiêu biểu và các giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ tham gia sự kiện với tư cách là diễn giả và/hoặc cố vấn từ Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Việt Đức, Đại học Cần Thơ, Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trưởng Ban Tổ Chức

Tiến sĩ Võ Hồng Đức
Giám Đốc Điều Hành, CBER
Trường Đại học Mở TPHCM

Giải thưởng

Giải thưởng Bài nghiên cứu tốt nhất cho mỗi Nhánh
Giải thưởng Bài nghiên cứu tốt nhì cho mỗi Nhánh
Giải thưởng Bài thuyết trình tốt nhất cho mỗi Nhánh

Địa điểm tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
97 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham gia

Hạn cuối đăng ký: Thứ sáu, 23/07/2021
PBER2020 là Hội thảo miễn phí dành cho Nghiên cứu sinh Việt Nam.

Nộp bài

Vui lòng nộp bài đến địa chỉ vber@ou.edu.vn với tiêu đề email là “Bài tham gia Hội thảo PhD-PBER2021
Hạn cuối nộp bài: Thứ sáu, 16/07/2021
Tham gia nộp bài theo quy trình và biểu mẫu tại đây.

Thông tin liên hệ

Giám Đốc PBER2021: Hồ Minh Chí
Email: chi.hm@ou.edu.vn
Phone: 0933 428 284

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH