ABER 2020

 

English / Tiếng Việt

CALL FOR PAPERS

Download PDF Version

Vietnam’s PhD Conference in Business, Economics, Education & Resources 2020 (PBER2020)

The inaugural Vietnam’s PhD Conference in Business, Economics, Education & Resources (PBER2020), another initiative of Ho Chi Minh City Open University (HCMC OU), is organized by the Business and Economics Research Group (BERG).

The inaugural Vietnam’s PhD Conference in Business, Economics, Education & Resources will include three distinct streams on various topics of Business (Finance, Accounting, Management, Banking, Marketing, Auditing); Economics (Public Economics, International & Regional Economics, Environmental Economics and others); Education (TESOL, Open & Distance Education, and Management in Education) & Resources (Natural Resources and Human Resources):

  • English stream: papers are written in English and presentations are delivered in English.
  • Hybrid stream: papers are written in English and presentations are delivered in Vietnamese.
  • Vietnamese stream: Vietnamese is a language for papers and presentations.

Work in progress is encouraged as long as the literature review and research methodology are reasonably developed and written for constructive comments from a panel of experts.

A panel of experts including our keynote speakers will be attending and advising each of the presentations. Author for each of the papers presented in English & Hybrid streams will also receive one report from professors or senior academics from universities overseas.

Only 12 papers are to be accepted for presentation at PBER2020 for each stream, for each discipline (Business, Economics, Education and Resources). This multi-discipline conference aims to accommodate up to 100 PhD scholars.

If your papers are not accepted for presentation at PBER2020, then you can register and attend the event without payment. Please email us at vber@ou.edu.vn to express your interest by Tuesday 14 Apil 2020. You will be provided with full access to all sessions of the PBER2020 Conference. Only 36 complementary places are available on the first-come-first-served basis.

Applied Econometrics Seminar (ABER 2020)

During the PBER2020 event, the Applied Econometrics Seminar in Business, Economics, Education and Resources (ABER 2020) is also conducted on 22 February 2020. Unlike PBER2020, this Seminar is conducted entirely in English. Registration is free. Please refer to the above website for details.

Chair

Professor Duc Hong Vo
Head & Executive Director, BERG
HCMC Open University

Advisors & Keynote Speakers

Professor Nguyen Minh Ha
Rector, HCMC Open University

Dr Le Thi Thanh Thu
Dean of Graduate School, HCMC OU

Professor Sanjay Kumar Singh
Editor-in-Chief, Journal of Asia Business Studies
College of Business, Abu Dhabi University, UAE

Dr Le Thi Thanh Truc
Professor of English, Humber College, Canada
Research Fellow, Deakin University, Australia

Dr Tran Nghia Khang
University of Queensland & An Giang University

Dr Bach Ngoc Thang
National Economics University

Prizes

Best Paper Award for each stream
Second Best Paper Award for each stream
Best Presentation Award for each stream

Venue

Ho Chi Minh City Open University
97 Vo Van Tan Street, District 3, HCMC

Registration

Deadline: Tuesday 14 April 2020
PBER2020 is a free event for Vietnam’s PhD scholars.

Submission

Paper is to be submitted to vber@ou.edu.vn with the title “Paper for ABER2020
Deadline: Tuesday 14 April 2020
Contributors should follow the submission procedure, and a sample of submission, at here.

Further Information

Contact the PBER2020 Director: Mr Ho Minh Chi
Email: chi.hm@ou.edu.vn
Phone: 0933 428 284

HO CHI MINH CITY
OPEN UNIVERSITY

THƯ MỜI NỘP BÀI

Tải về phiên bản PDF

Hội thảo Nghiên Cứu Sinh về Kinh Doanh, Kinh Tế, Giáo Dục & Tài Nguyên 2020 (PBER 2020)

Hội thảo Nghiên Cứu Sinh Việt Nam về Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục và Tài nguyên (PBER2020), một sáng kiến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chi Minh (HCMC OU), được tổ chức bởi Nhóm nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế (BERG).

Hội thảo Nghiên cứu sinh Việt Nam về Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục và Tài nguyên sẽ bao gồm 3 nhánh riêng biệt về các chủ đề đa dạng: Kinh doanh (Tài chính, Kế toán, Quản lý, Ngân hàng, Marketing, Kiểm toán); Kinh tế (Kinh tế Công, Kinh tế Vùng và Kinh tế Quốc tế, Kinh tế Môi trường); Giáo dục (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đào tạo từ xa, và Quản lý giáo dục) và Tài nguyên (Tài nguyên tự nhiên và tài nguyên con người):

  • Nhánh tiếng Anh: các nghiên cứu được viết và thuyết trình bằng tiếng Anh.
  • Nhánh song ngữ: các nghiên cứu được viết bằng tiếng Anh và thuyết trình bằng tiếng Việt.
  • Nhánh tiếng Việt: tiếng Việt được dùng cho cả bài viết và bài thuyết trình.

Các nghiên cứu/luận văn đang được thực hiện nhưng đã hoàn thiện tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu được khuyến khích tham gia và sẽ nhận được những góp ý chuyên sâu từ các chuyên gia.

Chuyên gia và diễn giả chính sẽ lắng nghe và đưa ra các nhận xét cho mỗi bài thuyết trình. Các nghiên cứu trong nhánh tiếng Anh hoặc song ngữ sẽ nhận được báo cáo phản biện từ các giáo sư và/hoặc chuyên gia từ các trường đại học nước ngoài.
12 nghiên cứu sẽ được chấp nhận trình bày tại PBER2020 cho mỗi Nhánh, thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục và Tài nguyên. Hội thảo dự kiến thu hút khoảng 100 Nghiên cứu sinh.

Nếu bài viết không được chấp nhận trình bày tại PBER2020, Anh/Chị vẫn có thể đăng ký và tham dự Hội thảo (miễn phí). Anh/Chị vui lòng bày tỏ sự quan tâm và gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ vber@ou.edu.vn. Hạn cuối đăng ký vào Thứ ba ngày 14/04/2020. Khách đăng ký tham gia được tham dự tất cả các phiên thảo luận tại PBER2020. Tuy nhiên, chỉ 36 khách đăng ký đầu tiên được mời tham dự.

Hội thảo về Kinh tế lượng ứng dụng (ABER 2020)

Trong khuôn khổ của PBER2020, Hội thảo về Kinh tế lượng ứng dụng (ABER 2020) cho mỗi lĩnh vực sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Đây là Hội thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh và miễn phí đăng ký tham gia. Vui lòng truy cập website trên để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Trưởng Ban Tổ Chức

Giáo sư Võ Hồng Đức
Giám Đốc Điều Hành, BERG
Trường Đại học Mở TPHCM

Cố vấn & Diễn giả chính

Phó Giáo sư Nguyễn Minh Hà
Hiệu Trưởng, HCMC OU

Tiến sỹ Lê Thị Thanh Thu
Trưởng Khoa Sau Đại Học, HCMC OU

Giáo sư Sanjay Kumar Singh
Tổng biên tập, Tạp chí Asia Business Studies
Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Abu Dhabi, UAE

Tiến Sỹ Lê Thị Thanh Trúc
Chuyên gia Ngôn ngữ Anh, Đại Học Humber, Canada
Chuyên gia nghiên cứu, Đại học Deakin, Úc

Tiến sĩ Trần Nghĩa Khang
Đại học Queensland & Đại học An Giang

Tiến sĩ Bạch Ngọc Thắng
Đại học Kinh tế Quốc dân

Giải thưởng

Giải thưởng Bài nghiên cứu tốt nhất cho mỗi Nhánh
Giải thưởng Bài nghiên cứu tốt nhì cho mỗi Nhánh
Giải thưởng Bài thuyết trình tốt nhất cho mỗi Nhánh

Địa điểm tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
97 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham gia

Hạn cuối đăng ký: Thứ ba, 14/04/2020
PBER2020 là Hội thảo miễn phí dành cho Nghiên cứu sinh Việt Nam.

Nộp bài

Vui lòng nộp bài đến địa chỉ vber@ou.edu.vn với tiêu đề email là “Bài tham gia Hội thảo ABER2020
Hạn cuối nộp bài: Thứ ba, 14/04/2020
Tham gia nộp bài theo quy trình và biểu mẫu tại đây.

Thông tin liên hệ

Giám Đốc PBER2020: Hồ Minh Chí
Email: chi.hm@ou.edu.vn
Phone: 0933 428 284

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH